LEEAB Logotyp

Rivning

Vi utför rivningsarbeten vid ombyggnationer men även totalrivning där hela eller delar ska bort.

LEEAB har lång erfarenhet av rivningsarbeten av olika material och i olika miljöer. Vi har utrustning för att kunna genomföra alla typer av rivningsarbeten.

LEEAB sätter kundens behov först! Kvalitet, Erfarenhet och Hållbarhet är nyckelorden i vårt arbete. Vi är lyhörda inför era behov och önskemål genom en öppen dialog från start till mål. Vi tror transparens och tillgänglighet är viktigt för ett lyckat samarbete!

LEEABs kontor ligger i Härnösand och vi utför jobb främst i Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors, Örnsköldsvik, Hudiksvall och Ånge. Målsättningen är att vara en självklar aktör i Västernorrland, Jämtland med angränsande län. Finns behov och önskemål har vi möjlighet att utföra arbeten i hela Sverige.

Vi utför små som stora arbeten åt företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Rivning och uttransport av rulltrappor i samband med ombyggnationer av gallerian GRAF i Härnösand.
Rivning och uttransport av rulltrappor i samband med ombyggnationer av gallerian GRAF i Härnösand.
Rivning med Bobcat

Rivning

LEEAB utför rivningsarbeten vid ombyggnationer men även totalrivning där hela eller delar ska bort. Vi har erfarenheten, personalen och maskinerna för att utföra rivningen korrekt, säkert och kostnadseffektivt oavsett om rivningen handlar om en totalrivning för att ta ner en hel fastighet, riva balkonger eller ombyggnadsrivning för att riva ett mindre badrum. Består rivningen av material som innehåller asbest har vi utbildad personal och tillstånd att hantera det.

LEEAB har tillgång till en modern maskinpark med bland annat bilningsrobot och bilhammare. En kombination som garanterar precision och väl utförda rivningsarbeten. Vid lättare rivning använder vi moderna handmaskiner och vid större och tyngre rivningar används en rivningsrobot, den ökar kapaciteten utan att precision och kvalitet påverkas. Arbeten med rivningsrobot innebär en arbetsmiljövinst i och med att vibrationer och tunga lyft kan undvikas.

Avfallshantering av massor transporteras bort på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Under rivningen spärras området av om behov finns för att förhindra att damm från rivningen sprids.

Kontakta oss för rivningsarbeten!

Kontaktuppgifter

Ditt meddelande har skickats. Tack!

Om du har kompletterande frågor kan du ringa oss på 070-600 71 51 eller maila direkt till info@leeab.se