LEEAB Logotyp

Konsulttjänster

LEEAB har hög kompetens och lång erfarenhet av samhällsutveckling inom bygg- och anläggningsbranschen.

Ägare och VD Leif Erlandsson har arbetat inom BPA, Peab, Skanska, Vägverket Produktion och Svevia AB i ledande positioner och har lång erfarenhet av arbetsledning, projektledning, byggledning, projekteringsledning, arbetsmiljö, kalkylering, anbudsutvärdering, anbudslämning, inköpsfrågor, ledningsgruppsarbete, organisationsfrågor, förändringsarbete, projektekonomi, förhandlingar och personalansvarsfrågor.

LEEABs arbete genomsyras av kvalitet, erfarenhet och hållbarhet, en partner att lita för ditt projekt. Vi hjälper våra kunder utifrån kundens önskemål där kundens förutsättningar står i fokus. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera det förväntade resultatet. Vi hjälper er att lyckas med ert projekt, litet som stort.

LEEABs huvudkontor är i Härnösand och vi jobbar främst i Västernorrland, Jämtland med angränsande län. Vi kan även ta på oss uppdrag i resterande delar av Sverige. Vi utför små som stora arbeten åt företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar såväl som åt privatpersoner.

Nedan är några av de konsulttjänster LEEAB erbjuder.

Konsult inom Bygg, rivning, sanering

Kontrollansvariga

LEEAB är certifierad kontrollansvariga.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som ska se till att lagar och regler följs i byggprojekt. Kontrollansvarig ska vara certifierad och medverka i tekniska samråd, arbetsplatsbesök samt slutsamråd.

Som kontrollansvarig hjälper LEEAB byggherren att ta fram förslag till kontrollplanen, uppföljning av kontrollplanen och att nödvändiga kontroller utförs. Vi närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Vi dokumenterar byggplatsbesöken, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kalkylering

LEEAB har mångårig kompetens inom kalkylering. Vi hjälper er med kostnadsberäkningar av projekt och att ta fram olika typer av kalkyler beroende på projektets behov. Det kan till exempel vara att beräkna material- och arbetskostnader samt arbetsplatskostnader det vill säga uppskatta vad något kommer att kosta. Vi hjälper er till rätt kalkylnivåer eller en kombination av nivåer beroende på ditt syfte med kalkylen.

Upphandling

LEEAB har erfarenhet av upphandlingar. Behöver ni som företag, bostadsrättsförening eller fastighetsägare göra en upphandling eller lämna ett anbud? Vi hjälper till med förfrågningsunderlag, anbudsutvärdering, kontraktsskrivning och ser till att projektet genomförs. Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa till med era upphandlingar.

Kvalitetsledning

Behöver ni ta tag i ert kvalitetsarbete? Med vår erfarenhet av kvalitetsledning och er interna kunskap tar vi tillsammans fram en struktur och ett system som fungerar, processer, aktiviteter och rutiner för ett hållbart kvalitetsarbete.

Utredning

Vi analyserar ert behov och tar fram arbetshandlingar för det som skall utföras. Vi tar fram förfrågningsunderlag och begär in priser. Detta ligger till grund för att bostadsrättsföreningen eller fastighetsägare ska kunna ta beslut gällande utförande och kostnad för åtgärden.

LEEAB utför bland annat utredningar inför:

  • Underhållsplaner
  • Stambyten
  • Utvändig totalrenovering
  • Fönsterunderhåll
  • Specifika utredningar

Kontakta oss angående konsulttjänster

Kontaktuppgifter

Ditt meddelande har skickats. Tack!

Om du har kompletterande frågor kan du ringa oss på 070-600 71 51 eller maila direkt till info@leeab.se