LEEAB Logotyp

Bygg- och projektledning

Med struktur och tydlighet ser vi till att arbetet flyter på och att arbetsplatsens olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt.

Ägare och VD Leif Erlandsson har arbetat inom BPA, Peab, Skanska, Vägverket Produktion och Svevia AB i ledande positioner och har lång erfarenhet av arbetsledning, projektledning, byggledning, projekteringsledning, arbetsmiljö, kalkylering, anbudsutvärdering, anbudslämning, inköpsfrågor, ledningsgruppsarbete, organisationsfrågor, förändringsarbete, projektekonomi, förhandlingar och personalansvarsfrågor.

Med struktur och tydlighet ser vi till att arbetet flyter på och att arbetsplatsens olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt. Vi övervakar produktionen och följer att arbetet sker enligt avtal med fastställd budget och tidplan. Vi hjälper till vid upphandlingar genom att ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbud och bistå vid kontraktsskrivning. På detta sätt säkerställer vi full förståelse för att samverkan och ledarskap sker utifrån vad som planerats och upphandlats. Vi går också in som kontrollansvariga enligt PBL och som byggarbetsmiljösamordnare under projekteringen och utförandet (BAS-P och U).

Vi leder ert projekt från idé till ett lyckat slutresultat.

LEEABs kontor ligger i Härnösand och vi utför jobb främst i Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors, Örnsköldsvik, Hudiksvall och Ånge. Målsättningen är att vara en självklar aktör i Västernorrland, Jämtland med angränsande län. Finns behov och önskemål har vi möjlighet att utföra arbeten i hela Sverige.

Vi utför små som stora arbeten åt företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Projektledning

Som projektledare tar vi ansvar för att projektets mål uppnås och för att leda projektet framåt i rätt riktning. Vi tar ansvar för projektets planering, genomförande och avslut till rätt kvalité inom fastställda kostnads- och tidsramar. I rollen som projektledare agerar vi som kundens representant mellan myndigheter, projektörer, entreprenörer och intressenter.

Vi kan ta ett helhetsansvar från planering, genomförande och avslutning. Men även vara projektledare för hela eller delar av projektet.

Vi har lång erfarenhet och förmåga att knyta ihop olika kompetenser som ger dig som kund det bästa resultatet för din vision. Vi hjälper våra kunder att driva projekt mot uppsatta mål och har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera det förväntade resultatet.

Några av projektledarens uppgifter:

Byggledning

Som byggledare tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett välplanerat, säkert och strukturerat sätt. Byggledarens huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats, helt eller delvis.

Som byggledare medverkar vi i upphandlingen av entreprenörer med olika bygghandlingar som underlag. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Som byggledare samordnar vi kontakten mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och projektledningen/kunden. Vi håller oss ajour med vad som händer på bygget och ser till att arbetet flyter på och att arbetsplatsens olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt.

Som byggledare säkerställer vi att kontraktet mellan byggherren och entreprenören säkerställs mot tid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö. På byggmöten följer vi kontinuerligt upp och bevakar bland annat kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till projektledningen/kunden.

Vi erbjuder våra kunder trygghet, effektivitet och ett väl genomfört projekt där kundens önskemål och förutsättningar står i fokus. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera det förväntade resultatet.

Några av byggledarens uppgifter:

Kontakta oss för bygg- och projektledning!

Kontaktuppgifter

Ditt meddelande har skickats. Tack!

Om du har kompletterande frågor kan du ringa oss på 070-600 71 51 eller maila direkt till info@leeab.se