LEEAB Logotyp

Asbestsanering

LEEAB är certifierade för att sanera asbest och hantera avfallet.

LEEAB har behörighet och tillstånd från arbetsmiljöverket att sanera asbest och även tillstånd att transportera avfallet.

LEEAB sätter kundens behov först! Kvalitet, Erfarenhet och Hållbarhet är nyckelorden i vårt arbete. Vi är lyhörda inför era behov och önskemål genom en öppen dialog från start till mål. Vi tror transparens och tillgänglighet är viktigt för ett lyckat samarbete!

LEEABs kontor ligger i Härnösand och vi utför jobb främst i Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors, Örnsköldsvik, Hudiksvall och Ånge. Målsättningen är att vara en självklar aktör i Västernorrland, Jämtland med angränsande län. Finns behov och önskemål har vi möjlighet att utföra arbeten i hela Sverige.

Vi utför små som stora arbeten åt företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Asbetssanering

LEEAB har tillstånd från Arbetsmiljöverket för att utföra asbestsanering och PCB och kan hjälpa er med hela processen, från tillståndsansökan, miljöinventering, och provtagning till att asbestsaneringsarbetet är slutfört

LEEAB har:

  • Utbildningsintyg för personal som leder arbetet
  • Utbildningsintyg för personal som utför arbetet
  • Tjänstbarhetsintyg för personal som kommer att utföra arbetet
    (49 § i föreskrifterna om asbest AFS 2006:1)
  • Yttrande från lokalt skyddsombud
    (16 §§ i föreskrifterna om asbest AFS 2006:1)
  • Hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet som ska utföras.

Beroende på vad för slags arbete som utförs finns det olika krav på andningsskydd.

Rivning inomhus:

Inomhus används tryckluftsmatad helmask med säkerhetstryck och flyktfilter.

Rivning utomhus:

För arbeten utomhus, till exempel vid sanering efter husbrand, användes tryckluftsmatad eller fläktassisterad helmask med P3-filter. Vid sanering av eternit utomhus, till exempel nedmontering av eternittak, används halvmask med P3-filter.

Rivning med glove-bag eller motsvarande:

När asbests rivs med hjälp av glove-bag eller liknande används helmask eller fläktassisterad helmask med P3-filter för oförutsedda händelser.

Ute och inne

Vi hjälper till med asbestsaneringen både inomhus eller utomhus

Tillstånd

Behörighet och tillstånd för att sanera och transportera asbest.

Utbildade

Både personalen som utför arbetet och personalen som leder arbetet har utbildningarna som krävs.

Skyddsutrustning

Personalen har tillgång till rätt skyddsutrustning och vet hur den ska användas.

Asbestsanering

Det är viktigt med förberedelser och noggrannhet vid arbete med asbest

Skyddsutrustning

Olika typer av masker och skydd används vid olika typer av asbestsaneringar

Utbildade för asbest

LEEABS personal är utbildade för att arbeta med asbest

Läs mer om asbest

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest var länge populärt tack vare materialets värdefulla tekniska egenskaper, men är idag förbjudet på grund av hälsoriskerna. Så länge det ligger orört, oftast i äldre byggnader och fastigheter, är det inte farligt, men vid rivning och renovering frigörs fibrerna och kan orsaka allvarliga sjukdomar.

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under lång tid, eftersom fibrerna är extremt lätta och tunna. Att andas in dessa kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel ärrbildning i lungan, sämre lungkapacitet och cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, en mycket allvarlig tumörform som skördar ett hundratal personers liv i Sverige varje år.

Symptomen efter att ha arbetat oskyddat med asbest uppträder först efter 20 – 40 år. Enligt Socialstyrelsens cancerregister avlider fortfarande cirka 100 personer per år i sjukdomen mesoteliom som resultat av tidigare exponering för asbesthaltigt damm.

Läs mer om asbest på Arbetsmiljöverkets hemsida >>>

Artikel hos Ahlsell

Ahlsell har publicerat en artikel om vårt arbete kring Asbest. Läs artikel här »

Kontakta oss för asbestsanering!

Kontaktuppgifter

Ditt meddelande har skickats. Tack!

Om du har kompletterande frågor kan du ringa oss på 070-600 71 51 eller maila direkt till info@leeab.se