LEEAB Logotyp

Om oss

Den första mars 2016 förvärvade Leif Erlandsson och Viktoria Boström betonghåltagningsföretaget med målet att bygga upp ett företag som kompletterar bygg- och fastighetsbolag med erfarenhet och spetskompetens både praktiskt och teoretiskt. LEEAB har lång erfarenhet av arbeten inom anläggnings- och byggbranschen, arbetena utförs utifrån kundens önskemål och behov i fokus.

LEEAB - L Erlandsson Entreprenad (LEEAB) AB

LEEAB Härnösand

LEEABs kontor ligger i Härnösand och vi utför jobb främst i Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors, Örnsköldsvik, Hudiksvall och Ånge. Målsättningen är att vara en självklar aktör i Västernorrland, Jämtland med angränsande län. Finns behov och önskemål har vi möjlighet att utföra arbeten i hela Sverige. Vi utför små som stora arbeten åt företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

LEEAB utför håltagningsarbeten i olika material som betong, tegel, granit, men utför även övriga rivnings- och sågningsarbeten, asbestsanering, byggledning och konsultation inom bygg- och anläggningsbranschen.

LEEAB använder moderna maskiner för att arbetet ska ske så smidigt och effektivt som möjligt och ge ett optimalt resultat. Utrustning består av robotar och modern håltagningsutrustning.

Utveckling av verksamheten är en röd tråd och ett ständigt arbete i LEEAB. Det är viktigt att arbeta med kompetensutveckling, säkerhet och affärsmässighet för att utvecklas och för att anpassa verksamheten efter marknaden och kundens behov.

Vi utför högklassiga arbeten på ett rent och professionellt sätt. Oavsett uppdrag är LEEAB en partner att lita på. Kvalitet, Erfarenhet och Hållbarhet är nyckelorden i vårt arbete.

Kvalitet

Kvalitet är viktigt för LEEAB och kvalitetsarbetet omfattar såväl kvaliteten på utfört arbete som på tjänsterna och hela organisationen. För oss ska kvalitets- och utvecklingsarbete alltid vara en naturlig och integrerad del i den dagliga verksamheten.

Hållbarhet

För LEEAB är klimatpåverkan en viktig fråga. Vi arbetar aktivt för att bidra till ett hållbart samhälle genom att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Projekten planeras noggrant för att de miljövänligaste alternativen ska användas. Metoder för att återvinna eller återanvända det rivna materialet på bästa sätt tillämpas alltid i våra projekt.
Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och utvecklande. Alla medarbetare har och tar ansvar för sin egen och andras säkerhet. Förutsättningarna ska vara goda för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö och därmed långsiktigt friska medarbetare.

Erfarenhet

Erfarenhet är trygghet. Med över 30 års erfarenhet och en bred kompetens inom bygg- och anläggningsbranschen kan LEEAB åta sig ett brett spektrum av uppdrag inom betonghåltagning, sågning, rivning, asbestsanering och byggledning.

Ägare och VD Leif Erlandsson har arbetat inom BPA, Peab, Skanska, Vägverket Produktion och Svevia AB i ledande positioner och har lång erfarenhet av arbetsledning, projektledning, byggledning, projekteringsledning, arbetsmiljö, kalkylering, anbudsutvärdering, anbudslämning, inköpsfrågor, ledningsgruppsarbete, organisationsfrågor, förändringsarbete, projektekonomi, förhandlingar och personalansvarsfrågor.

LEEAB:s personal har en gedigen kunskap och är företagets främsta resurs. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling, säkerhet och affärsmässighet för att utvecklas och anpassa verksamheten efter marknaden och kundens behov.

Vi som arbetar på LEEAB

Leif Erlandsson

VD

Viktoria Boström

Ekonomi

Stefan Sjölund

Arbetsledare

Albin Erlandsson

Arbetsledare

Martin Sollén

Håltagare & Skyddsombud

Anders Ström

Håltagare

Erik Blomström

Håltagare

Henrik Frost

Håltagare

Kristian Frost

Håltagare

Stefan Skoglund

Håltagare

Tommy Ström

Håltagare

Johny Gustafsson

Håltagare

Philip Söderkvist

Håltagare

Isak Boström

Håltagare

Håkan Bergqvist

Håltagare

Daniel Wikman

Håltagare